راهنمای ویرایش اطلاعات

راهنمای ویرایش اطلاعات


برای ویرایش اطلاعات ، پس از ورود ، ابتدا روی "ویرایش اطلاعات نمایندگی" (مطابق شکل زیر) کلیک کنید.

در پنجره‌ی جدیدی که باز می‌شود ، ویرایش اطلاعات به سه قسمت (تب) تقسیم می‌شود (شکل زیر)

1. پروفایل نمایندگی

در این تب می توانید اطلاعات مربوط به نمایندگی از قبیل نام و آدرس نمایندگی ، درباره نمایندگی ، ساعت کاری و .. را ویرایش نمایید.
طول و عرض جغرافیایی اعدادی هستند که در نقشه با رفتن بر روی هر نقطه در پایین نقشه میبینید. این اعداد در نفشه گوگل در نوار آدرس مرورگر هستند. (شکل های زیر)

 

2. تازه های نمایندگی

در این تب می‌توانید ، مورد جدید از تازه های نمایندگی درج و یا از میان موارد موجود ویرایش کنید.

برای انتخاب تصویر تازه ها ، مطابق شکل زیر از قسمت تصویر شاخص ، تصویر مورد نظر را انتخاب کنید.

3. گالری تصاویر

در این تب می‌توان تصاویر موجود در گالری تصاویر را ویرایش کرد.